Završna konferencija projekta “Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica”

U srijedu, 5. srpnja 2023. godine, u Atriju Veleučilišta u Karlovcu s početkom u 10:00 sati,
održana je Završna konferencija u okviru provedbe projekta “Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica”, broj ugovora: KK.01.1.1.04.0092, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

 

Tema završne konferencije je predstavljanje provedenih aktivnosti i ostvarenih rezultata projekta, razmjena stečenih iskustava vezanih uz pripremu i provedbu projekta te iskustava vezanih uz istraživanje i razvoj multirotornih bespilotnih letjelica.

 

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici partnera Fakulteta strojarstva i brodogradnje, predstavnici lokalne i regionalne samouprave, predstavnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije KAŽUP, Hrvatske gorske službe spašavanja, Vatrogasnih postrojbi, Zajednice tehničke kulture KAŽUP i mediji.

 

„Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica“ je projekt koji Veleučilište u Karlovcu zajedno s projektnim partnerom Fakultetom strojarstva i brodogradnje Zagreb, provodi kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Projekt je 85% sufinanciran EU sredstvima te 15% sredstvima Prijavitelja i Partnera. Ukupna vrijednost projekta iznosi 842.024,13 EUR od čega bespovratna sredstava iznose 702.160,41 EUR dok sredstva prijavitelja i partnera iznose 127.150,81 EUR.

 

Razdoblje provedbe je 43 mjeseca, a projekt se provodi na području Karlovačke županije i Grada Zagreba.

 

Cilj projekta je razviti multirotorne sustave za razne primjene kroz kombinaciju teorijske analize, računalnih simulacija i eksperimentalnog ispitivanja. Analizirane su različite konfiguracije multirotornih letjelica s različitim pogonskim postavkama te je provedena sinteza algoritama upravljanja za podupravljane i potpuno upravljane sustave. Tim je također proveo simulacije različitih zadataka u različitim radnim uvjetima. Nadalje, eksperimentalne letjelice su projektirane, proizvedene i podvrgnute testiranju i korekcijama. Već tijekom istraživačkih aktivnosti radilo se na diseminaciji rezultata istraživanja te je do sada objavljeno 8 radova u časopisima, 3 poglavlja u knjigama te 3 konferencijska rada.

 

Posljednja faza provedbe obuhvatila je implementaciju aktivnosti kojima je cilj daljnja komercijalizacija rezultata istraživanja te transfer znanja i tehnologije – putem 2 patentne prijave i osnivanjem spin off tvrtke koja će osigurati održivost rezultata projekta.

Provedba projekta omogućila je nabavljanje opreme potrebne za provedbu istraživanja u vrijednosti od 322.868,80 EUR što će izravno doprinijeti razvoju Strojarskog odjela Veleučilišta u Karlovcu te Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu kroz jačanje njihovih tehničkih kapaciteta za provedbu znanstvenih istraživanja u području bespilotnih letjelica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EU FLAG operat fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o EU fondovima na: www.strukturnifondovi.hr.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu.