Veleučilište u Karlovcu korisnik je bespovratnih EU sredstava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Ulaganje u Znanost i inovacije – Prvi poziv“, referentni broj KK.01.1.1.04. Na temelju Poziva dodijeljena su bespovratna sredstva za poticanje ulaganja u projekte primijenjenih istraživanja i povezivanje znanosti i poslovnog sektora kroz aktivnosti prijenosa znanja i tehnologije.

Ulaganjem u projekte istraživanja i razvoja koje provode istraživačke organizacije u skladu sa S3, doprinijet će se inovativnom potencijalu, razvoju i prijenosu tehnologija u znanstvenoj i poslovnoj zajednici. Intervencije će pomoći u usmjeravanju znanstvenog sektora prema suradnji s poslovnim subjektima i njihovom preusmjeravanju na potrebe gospodarstva.

EU FLAG operat fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o EU fondovima na: www.strukturnifondovi.hr.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu.