VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: 20.12.2019. – 20.07.2023.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 842.024,13 EUR (6.344.230,79 HRK)

IZNOS EU SUFINANCIRANJA: 702.160,41 EUR – 5.290.427,58 HRK (85%)
SREDSTVA PRIJAVITELJA I PARTNERA: 127.150,81 EUR – 958.017,80 HRK (15%)

Svrha projekta:

Istraživanje i razvoj multirotora radi povećanja znanstvenih spoznaja i proširivanja komercijalne primjene letjelica u. U sklopu projekta provest će se sinteza naprednih algoritama upravljanja za različite konfiguracije multirotora s obzirom na zadane performanse letjelice i uvjete tijekom leta te komparativna analiza komercijalno dostupnih rješenja.

Specifični ciljevi projekta:

Specifični cilj 1: Poboljšati kvalitetu suradnje među znanstvenim organizacijama u području znanstveno-istraživačkih projekata čiji se rezultati diseminiraju poslovnom sektoru

Pokazatelj:

  • Broj znanstvenih publikacija objavljenih u znanstvenim časopisima indeksiranim na platformi „Web of Science” (12 znanstvenih publikacija)

Specifični cilj 2: Stvoriti uvjete za komercijalizaciju znanstvenih istraživanja u tematskim prioritetnim područjima definiranim Strategijom pametne specijalizacije (S3)

Pokazatelj:

  • Broj patentnih prijava od strane domaćih pravnih osoba (2 patentne prijave)
  • Broj novozaposlenih znanstvenih novaka – 3 ugovora o radu
  • Uređena znanstveno istraživačka infrastruktura

Specifični cilj 3: Provedbom  znanstveno-istraživačkih aktivnosti unaprijedit će se postojeći sustavi koji se koriste u multirotornim bespilotnim letjelicama za misije nadzora, prikupljanja podataka, potrage i spašavanja, transporta i time proširiti efikasnost sustava i proširiti primjene letjelica

Pokazatelj:

  • Broj ostvarenih modela prijenosa tehnologije (licence, spin-off tvrtke, I&R sporazumi)
    (osnivano 1 spin-off poduzeće)

Elementi projekta:

1. Osiguranje materijalnih i kadrovskih resursa za provedbu primijenjenih istraživanja
2. Provedba primijenjenih istraživanja i simulacija
3. Diseminacija rezultata istraživanja
4. Transfer znanja i tehnologije
5. Promidžba i vidljivost
6. Upravljanje projektom i administracija

KORISNIK PROJEKTA

PARTNER

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Ulica grada Vukovara 284, objekt C
10 000 Zagreb

EU FLAG operat fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o EU fondovima na: www.strukturnifondovi.hr.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu.