Kontakt

Adresa veleučilišta

    EU FLAG operat fondovi

    Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

    Za više informacija o EU fondovima na: www.strukturnifondovi.hr.

    Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Veleučilišta u Karlovcu.